Alviinan

TEESIT


 

RATKAISTAAN ILMASTOKRIISI - YHDESSÄ

Suojellaan luontoa. Irroitetaan Eurooppa fossiilisista polttoaineista ja luovutaan ympäristölle haitallisisista tuista. Siirretään Eurooppa raiteille: se, että lento on junaa halvempi, on politiikkaa. Tehdään EU:sta vastuullisuuden edelläkävijä, joka ajaa määrätietoisesti vahvaa kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.

RAUHAN JA IHMISOIKEUKSIEN EUROOPPA

Nostetaan yhdenvertaisuus, tasa-arvo, rauhaa rakentava ulkopolitiikka ja ihmisoikeudet EU:n tavoitteiden kärkeen. Panostetaan kehitysyhteistyöhön ja kriisiapuun. EU:n roolia siltojen rakentajana tulee vahvistaa, jotta voimme tehokkaasti ratkaista globaaleja haasteita ja konflikteja.

HYVINVOINTI, TERVEYS JA PERUSOIKEUDET KESKIÖÖN

Rakennetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä talousjärjestelmä. Edellytetään parempaa yritysvastuuta, ja kitketään veronkierto. Käytetään julkisia varoja kestävästi luonnon ja ihmisten hyvinvointiin, koulutukseen, mielenterveyteen, toimeentuloon ja perusoikeuksien vahvistamiseen.

Tutustu Alviinan vaalikonevastauksiin EUROVAALEISSA

YLE
HS