Alviinan

Teemat


 

TURVATAAN ARKI - PERUSTULO JA VAHVA HYVINVOINTIVALTIO

Tuodaan Suomen sosiaaliturva ajan tasalle. Parannetaan ihmisten toimeentuloa, ja annetaan vapautta työskennellä ja luoda uutta. Panostetaan hyvinvointivaltioon, koulutukseen ja tasa-arvoon.

MIELENTERVEYS - PALVELUT JA POLITIIKKA KUNTOON

Puolet suomalaisista kokee elämässään mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet heistä saa tarvitsemaansa hoitoa. Häiriöitä ennaltaehkäisemällä voimme myös säästää miljardeja euroja.

VALTIOIDEN YHTEISTYÖTÄ -
RATKAISTAAN ILMASTONMUUTOS JA KONFLIKTIT

Ilmastokriisiä ei ratkaista yksin. Suomen tulee olla edelläkävijä ympäristön suojelussa, rauhantyössä ja diplomatiassa.