Alviina

alviina6.jpg
 
 

Vi löser klimatkrisen. Vi åtgärdar bristerna i mentalvården. Vi återtar utbildningsnedskärningarna. Vi garanterar alla människors uppehälle med basinkomst. De här sakerna skulle jag driva i riksdagen.

Jag är stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors och projektchef i mentalvårdsbranschen. I Helsingfors har mina motioner lett till att man inlett planeringen av en mentalvårdsklink, att det grundats en tjänst för en jämställdhetsplanerare och att det satsats på förorter.

Riksdagen bör avskaffa stöd som är skadliga för miljön, rädda kärren och stoppa skogsavverkningen. Vi ska göra Finland till en föregångare i att tackla klimatfrågor samt i fredsarbete och diplomati. Min bakgrund ligger dels i påverkningsarbete och dels i världspolitisk forskning och konfliktlösning: Jag tror att statsöverskridande problem inte kan lösas utan samarbete.

Skolskjutningarna i Jokela 2007 förändrade mitt och mina klasskamraters liv. Sedan dess har jag velat jobba med att förebygga våld samt förbättra mentalvården och välmåendet. Tillsammans ändrar vi Finlands riktning.